Varis nedir ?Op. Dr. Cemal Aslan Created: 2023-07-09 10:24:38
View Count: 238

Varis nedir ?

Hangi Varisler zararlıdır ? Hangileri estetik kaygısına yol açar ? Hepsini tedavi ettirmeli miyim ?


Varis nedir ?

Varis olarak da bildiğimiz toplardamarların göllenmesi ile karşılaştığımız klinik tablo genellikle o kadar yaygındır ki, aslında her iki kişiden birinde görülür diyebiliriz. Almanya ve İsviçre'de varikoz damarların dağılımı ve sıklığı üzerine nispeten yeni araştırmalara göre, yetişkinlerin %50'sinden fazlasında az ya da çok belirgin varisler saptanmıştır (Bonn ven çalışması, Basler çalışması). İncelenen hastaların %15'inde bulgular tıbbi tedaviye mutlak ihtiyacı olanlar şeklinde kabul edilmiştir, hastaların %6'sında ciddi cilt değişiklikleri bulgusu ve %1'inde ise venöz bacak ülseri saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre damar hastalıkları arasında en sık görüleni olarak telaffuz edilmektedir. Başlangıç seviyesindeki varisler (toplardamar hastalıkları) tespit edilmezse ve diğer risk faktörleri ortaya çıkmaya başlarsa, varis hastalığı durdurulamaz bir şekilde ilerler. Varisli damarları olan kişilerde derin ven trombozu ve pulmoner emboli riski artar. Bu nedenle muhakkak bir Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı'nın görmesi, takip etmesi gerekmektedir.

Toplar Damarlar yüksek performanslı damarlardır. İnsan venöz sistemi genel olarak büyük bir kan rezervuarına sahiptir, toplam kan hacminin yaklaşık %80'i burada bulunur ve bunun büyük bir kısmı bacak damarlarında bulunur. Venler de-oksijenize (kirli kan) kanın kalbe geri taşınmasını sağlarlar. Bacaklardaki damarlar statik yük altında (örneğin ayakta dururken ve otururken) ciddi bir iş yükü altındadır, çünkü burada kan akışı yerçekimine karşı yönlendirilir. Yerçekimine karşı venöz kan akışını sağlamak için çeşitli sistemler birlikte çalışır: venöz kapakçıklar yüzeyel ve derin venöz sistemlerde bulunur. "Kapak (Valf)" mekanizmaları kanın geri akmasını önler. Sağ Kalp, sürekli pompa-emme gücü ile ana toplar damarlar üzerinde bir "emme" etkisi oluşturarak başka bir önemli rol üstlenir. Bu nedenle sağ kalp yetmezliğinde venöz dolaşım daha da bozulur ve varisler artar. Son olarak baldır kas pompası denilen konu ise ; alt bacak kasları hareket ederken (örneğin yürürken, koşarken, spor vb.) vücuttaki derin damarları sıkıştırarak, kalbe kan dönüşünü desteklemesidir.

Derin bacak venleri gözle görülmez, Doppler veya Ultrason yöntemleri ile muayene edilir. Derin venlerde toplanacak kan pıhtısı, kalbe emboli (genellikle Akciğer) atarak, hayati tehlikeye mağruz bırakacak sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle varis tedavilerinden önce muhakkak derin ven muayenesi gerekmektedir.


This post has been written by Op. Dr. Cemal Aslan and viewed 238 times.


Comments

Loading...